Semalt: Cơ sở dữ liệu quét web. Công cụ quét và lợi ích HTML cung cấp cho doanh nghiệp

Công cụ quét HTML là một công cụ giúp loại bỏ các trang web HTML một cách dễ dàng. Chúng tôi biết rằng phần lớn các trang web lớn được viết bằng HTML. Nó có nghĩa là mỗi trang chúng ta có thể thấy là tài liệu có cấu trúc. Sử dụng trình quét HTML, chúng tôi có thể lấy dữ liệu từ các trang web khác nhau và chuyển đổi nó thành định dạng có thể đọc và có thể mở rộng, chẳng hạn như CSV và JSON. Thật an toàn khi đề cập rằng trình cạo HTML là một trong những công cụ trích xuất dữ liệu và trích xuất web hữu ích và tuyệt vời nhất trên mạng. Lợi thế cốt lõi của nó đã được thảo luận dưới đây.

1. Tiết kiệm thời gian của chúng tôi

Với trình quét HTML, bạn có thể trích xuất thông tin từ các trang web động một cách dễ dàng. Bạn không cần bất kỳ công cụ nào khác để xử lý các trang HTML vì đây là chương trình tất cả trong một để trích xuất dữ liệu có thể đọc và có ý nghĩa cho bạn. Không giống như các ứng dụng cạo dữ liệu thông thường khác, trình quét HTML sẽ không mất nhiều thời gian. Thay vào đó, nó sẽ trích xuất thông tin từ các trang web động và nâng cao chỉ trong vài giây. Ngược lại, các dịch vụ cạo khác có thể mất từ bảy đến mười ngày và lãng phí rất nhiều thời gian và năng lượng của bạn.

2. Tốc độ và bảo vệ

Hầu hết các ứng dụng quét web đều chậm hơn các lệnh gọi API và một số ứng dụng không cung cấp bất kỳ sự bảo vệ nào trên internet. Không giống như các dịch vụ trích xuất dữ liệu đó, trình quét HTML thực hiện các tác vụ của mình ở tốc độ cao và có thể xử lý tới mười nghìn trang web trong 20 - 30 phút. Bên cạnh đó, công cụ này đảm bảo sự an toàn và riêng tư của bạn. Điều đó có nghĩa là bạn không phải lo lắng về sự an toàn của dữ liệu bị loại bỏ vì nó sẽ không bao giờ được chia sẻ với người dùng bên thứ ba.

3. Bảo trì tuyệt vời và chính xác

Công cụ quét HTML là một trong những công cụ cạo dữ liệu đảm bảo tính bảo trì và độ chính xác cao. Nó có nghĩa là dữ liệu trích xuất không có lỗi và không chứa các từ gây hiểu lầm. Rất may, công nghệ cạo web này không cần bảo trì và đảm bảo kết quả chất lượng.

4. Giúp bạn duy trì sự cạnh tranh

Trong thế giới dựa trên dữ liệu này, chúng ta cần cảnh giác vì thông tin được trình bày trên mạng liên tục thay đổi từng giây. Nếu chúng tôi muốn có được dữ liệu phù hợp, chúng tôi sẽ phải sử dụng trình quét HTML. Trên thực tế, công cụ này có thể giúp các công ty khởi nghiệp đi trước một bước so với đối thủ cạnh tranh. Với trình quét HTML, bạn có thể thu thập, sắp xếp, cạo và xuất thông tin chất lượng cao trong vài phút. Ngoài ra, dịch vụ cạo dữ liệu này giúp chúng tôi theo dõi các xu hướng thị trường hiện tại và cung cấp thông tin về các trang web của đối thủ cạnh tranh. Nó có thể trích xuất dữ liệu có ý nghĩa và dễ đọc, mà không ảnh hưởng đến chất lượng. Do đó, trình quét HTML là lựa chọn trước của các tổ chức và doanh nghiệp trên toàn thế giới.

5. Giao dịch với các URL bị hỏng

Đôi khi chúng tôi bắt gặp các URL bị hỏng và vẫn muốn trích xuất thông tin của họ. Với trình quét HTML, mọi người có thể dễ dàng trích xuất dữ liệu từ các liên kết web bị hỏng, thư viện trực tuyến và các đoạn XHMTL. Nó có các phần mở rộng khác nhau như Loofah và Sanitize và giúp dọn sạch các liên kết bị hỏng ngay lập tức. Scrape này có thể lấy dữ liệu ra khỏi cả tệp HTML và XML và cung cấp dữ liệu chính xác trong một thời gian ngắn.